Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Henkilökunta ja opiskelijat:

Moodleen kirjautuminen Kamit-tunnuksilla. Tunnuksen eteen EI tule kamit\

Staff and students:

Log in to Moodle with Kamit ID. DO NOT use kamit\ in front of your username. If you are unable to see your courses with KamIT ID, please contact Helpdesk

______________________________________________________________________________________________________________________
Kirjautuminen Moodleen tapahtuu Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tai Kajaanin ammattikorkeakoulun Kamit-tunnuksilla. Tunnus ja salasana ovat siis samat kuin kirjautuessasi koulun koneille ja sähköpostiin. Huom! Tunnuksen eteen ei tarvitse laittaa mitään etuliitteitä.

Jos et jostain syystä pääse kirjautumaan Moodleen, ota yhteyttä opettajaasi.

Virtuaali amk:n opiskelijat kirjautuvat HAKA-kirjautumisen kautta, jolloin käytetään omia koulun tunnuksia. Valitkaa oma organisaationne ja syöttäkää koulun tunnuksenne. Painakaa lopuksi Login-painiketta.

You can log in to Moodle with your Kajaani Educational Enterprise or Kajaani University of
Applied Sciences
 Kamit ID and password.

If you can't log in to Moodle, please contact your teacher.

Virtual University of Applied scinces students can log on to Moodle via HAKA-login. Please choose your home organization and type in your own school's campus user name and password and then click Login-button.

Kirjaudu HAKA-tunnuksilla
HAKA