Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Kirjautuminen Moodleen tapahtuu Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tai Kajaanin ammattikorkeakoulun tunnuksilla. Tunnus ja salasana ovat siis samat kuin kirjautuessasi koulun koneille ja sähköpostiin. Huom! Tunnuksen eteen ei tarvitse laittaa mitään etuliitteitä.

Jos et jostain syystä pääse kirjautumaan Moodleen, ota yhteyttä opettajaasi.

Virtuaali amk:n opiskelijat kirjautuvat HAKA-kirjautumisen kautta, jolloin käytetään omia koulun tunnuksia. Valitkaa oma organisaationne ja syöttäkää koulun tunnuksenne. Painakaa lopuksi Login-painiketta.

You can log in to Moodle with your Kajaani Educational Enterprise or Kajaani University of
Applied Sciences
username and password.

If you can't log in to Moodle, please contact your teacher.

Virtual University of Applied scinces students can log on to Moodle via HAKA-login. Please choose your home organization and type in your own school's campus user name and password and then click Login-button.

Kirjaudu HAKA-tunnuksilla
HAKA