Kirjaudu

Selaimessasi pitää olla evästeet (cookies) päällä. Toiminnon Selaimessasi pitää olla evästeet (cookies) päällä ohje

Jos sinulla ei ole vielä tunnusta:


Kirjautuminen Moodleen tapahtuu Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tai Kajaanin ammattikorkeakoulun henkilökunnalla ja opiskelijoilla Kamit käyttäjätunnuksilla. Tunnus ja salasana ovat siis samat kuin kirjautuessasi koulun koneille. Huom! Tunnuksen eteen ei tarvitse laittaa mitään etuliitteitä. Jos et jostain syystä pääse kirjautumaan Moodleen, ota yhteyttä opettajaasi.

Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat kirjautuvat Haka-kirjautumisen kautta, jolloin käytetään oman kouluorganisaation tunnuksia. Valitkaa oma organisaationne ja syöttäkää koulun tunnuksenne. Painakaa lopuksi Login-painiketta.

______________________________________________________________________________________________________________________


You can log in to Moodle with your Kajaani Educational Enterprise or Kajaani University of
Applied Sciences
 Kamit user ID and password. If you can't log in to Moodle, please contact your teacher.

Student from other University of Applied scinces can log in to Moodle via HAKA-login. Please choose your home organization and type in your own school's campus user name and password and then click Login-button. 

______________________________________________________________________________________________________________________

Kirjaudu HAKA-tunnuksilla
HAKA